Klanten

Wij werken voor organisaties met een eigen IT-afdeling en voor commerciële IT-leveranciers. We helpen ze bij het inrichten van een marketing en communicatiestructuur voor een betere werkrelatie met hún klanten. Daarbij staan heldere, begrijpelijke communicatie en reputatiebescherming  centraal. Hoe we dat doen? Oprecht, betrokken en goed. Hieronder vind je namen van klanten waarvoor we dergelijke opdrachten hebben uitgevoerd en waarop we best trots zijn.

In onze rol als communicatieregisseur hebben we vanuit het CIO-office de communicatie met de sociaal dienstverlenende bedrijfsonderdelen én de interne communicatie binnen de IT-directie geoptimaliseerd. Daarnaast hebben we in een periode van 2 jaar 4 heisessies georganiseerd met de IT-directie om te komen tot nieuwe businessplannen. Dankzij de inzet van de ABC of ICT management game wisten we beter begrip te kweken tussen de businessonderdelen en de IT-directie waardoor de onderlinge relatie verbeterde.

Menzis_SMART

Menzis’  IT-organisatie heeft ITIL-werkprocessen geïmplementeerd in Servicenow. Deze verandering raakte zo’n 400 gebruikers in 3 regio’s. Zij moesten voorbereid worden op de verandering, opgeleid en nazorg ontvangen. BePresent heeft de projectcommunicatie en de organisatorische borging op meerdere niveaus gemanaged.

Bekijk case

Client_Isala

Bij Isala klinieken werd de IT-afdeling verzelfstandigd. Daardoor ontstond een formele, commerciële relatie met het ziekenhuis. Collega’s werden ‘klanten’ wat tot verwijdering en ontevredenheid leidde. In opdracht van het management heeft BePresent een campagne ontwikkeld om de relatie met en het imago van deze IT-afdeling een impuls te geven.

Bekijk case

Client_Paphos

Voor ITSM specialist Paphos Group ontwikkelden we een opvallende DM-campagne gericht op IT-governance. Vooruitlopend op het besluit om met Paphos in zee te gaan, hebben we de naam van de ontvanger daarom vast toegevoegd aan de lijst met ‘Grote namen der vooruitgang’. Het gevolg is dat die lijst bij veel mensen aan de wand prijkt. Want wie wil er niet in een adem genoemd worden met Blaise Pascal, John Kirby en Bill Gates?

Voor ING hebben we de interne marketing van een geconnecteerde Test-omgeving gemanaged. Agile Scrum teams binnen de bank konden daardoor gebruik maken van deze integrale ketentestomgeving waarmee zij de impact van changes in de gehele keten konden testen. Daarbij hebben we een actieve rol gespeeld in het Agile Scrum team dat deze testoplossing heeft ontwikkeld. De communicatieproducten die we ontwikkelden werden via userstories op de backlog geplaatst en uitgevoerd.

Client_Douane

We gaven communicatie-advies binnen het meerjarige veranderprogramma e-Customs van de Douane. Onze werkzaamheden bestonden uit advisering rondom de externe en interne communicatie, planmatig naar de markt, de eigen douanemedewerkers en de politiek. Centraal doel van de communicatie was het borgen van de grote veranderingen op het gebied van douaneprocessen en informatievoorziening zowel binnen de Douane als bij transporteurs in Nederland.

Client_Loyall

We hielpen Loyall ICT bij het schrijven van hun strategisch groeiplan. Hiervoor wendden we onze marketingkennis aan binnen de ICT-wereld. Binnen enkele weken was een overtuigend plan gereed waarmee de aandeelhouders akkoord gingen. Tijdens het ontwikkelproces werden al de eerste verbeteringen gerealiseerd. Kort erna werd een aantal andere aanbevelingen opgevolgd.

Client_DHV

Be Present heeft DHV ondersteuning geboden bij het herschrijven van vacatureteksten voor de DHV-website. Uitgangspunten hierbij waren: wervende teksten, uniforme kwaliteit, een format voor managers waarmee zij zelf vacatureteksten schrijven.

In opdracht van het toenmalige Logicalis SMC (nu Fruition), heeft BePresent het implementatiemanagement verzorgd voor AkzoNobel. Dit betrof de uitrol van de ITSM-tool ServiceNow en onderliggende werkprocessen (ITIL). Wij hebben in 8 talen communicatie- en opleidingsmateriaal ontwikkeld en i.s.m. een team van lokale champions uitgerold. De implementatie was op tijd en binnen budget met succes afgerond.

Client_Equens

Het SMILE project bij Equens was gericht op de uitrol van ITSM-processen en de HP Service Manager ITSM-tool in Nederland, Duitsland en Italië. BePresent heeft de projectcommunicatie gemanaged in de aanloop naar, tijdens en na de uitrol. Dit vergde de ontwikkeling van een reeks communicatieproducten in 3 talen .

Bekijk case

entrD_logo

EntrD is een gespecialiseerd testmanagement bedrijf. We schreven in korte tijd nieuwe commerciële teksten over hun dienstverlening en speerpunt ‘gemaskeerde testdata’. Dankzij onze materiekennis kon de website binnen enkele dagen met de goede content worden gelanceerd.

Client_Capgemini

We ontwikkelden een businesscase voor het vervangen van de opleidingscatalogus door een online versie. Om toch iets tastbaars te kunnen geven aan klanten, bedachten we een omslag met een usb-webbutton die de gebruiker direct naar de online catalogus leidde. We hebben diverse informatieboekjes geschreven die accountmanagers bij prospects en klanten konden achterlaten. Hierin werden complexe onderwerpen zoals testen en Services Oriented Architecture (SOA) eenvoudig uitgelegd voor de lezer.

Team Ultra van ING wilde haar datamaskeringsoplossing promoten bij ontwikkelteams die gebruik moeten maken van realistische klantdata. Een belangrijk aspect hierbij is de garantie dat de gemaskeerde data aan alle privacyregels voldoet. Middels interne workshops, heldere uitleg via een eigen intranetportal en presentaties bij een groot aantal Agile Scrum teams kon de vraag naar data goed gemanaged worden.

Client_ING

Tijdens het ING Service Delivery Program heeft BePresent nauw samengewerkt met de Paphos Group bij de uitrol van een universal CMDB voor 2000 medewerkers in 8 divisies. BePresent was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het implementatieplan, inclusief communicatie en training gericht op het tijdig informeren en trainen van de gebruikers.

Bekijk case

Client_Tempo-Team

We hielpen Tempo-Team bij het inrichten van hun nieuwe intranet. We redigeerden content voor de toen 275 vestigingen die dagelijks gemiddeld 30.000 uitzendkrachten en gedetacheerden aan het werk hielpen.

Observision

BePresent heeft communicatieadvies uitgebracht over de herpositionering van Observision. Na analyse van de propositie, de corporate visie en merkwaarden bleek herpositionering gewenst. Dit resulteerde in een naamsverandering: Ultrawaves kreeg een nieuwe naam, Observision. Behalve advies over de herpositionering heeft Be Present ook de merkregistratie geregeld. Inmiddels is Observision onderdeel van de TKH Group.

nobel logo

Voor Nobel – leverancier van ICT-oplossingen in samenwerking met gerenommeerde business partners als Microsoft, Exact, HP en Cisco – heeft BePresent diverse communicatieproducten geleverd, waaronder: cultuurboek, bedrijfspresentaties, webteksten, klantreferenties.