Wij ondersteunen IT-professionals van interne IT-afdelingen en commerciële IT-leveranciers. Ook begeleiden en coachen we ondernemers met een eigen IT-bedrijf. Hier een aantal namen van klantorganisaties die we naar tevredenheid geholpen hebben bij uiteenlopende uitdagingen en IT-gedreven veranderingen.


Voor het SNN heeft BePresent een interim projectmanagement opdracht uitgevoerd rondom de introductie van twee subsidieregelingen. Vanuit ons praktische motto ‘voordoen, samen doen, zelf doen’ zijn verschillende principes van goed projectmanagement met een aantal SNN-collega’s opgepakt. Van impactanalyse tot het inrichten van een project management office. Daardoor kreeg de eigen organisatie in het complexe speelveld van uiteenlopende overheidsorganisaties beter grip op de voorbereiding van de uiteindelijke uitvoering van die regelingen.


In opdracht van het CIO-office hebben we de communicatie met de sociaal dienstverlenende bedrijfsonderdelen én de interne communicatie binnen de IT-directie georganiseerd. Voor de volledige IT-directie hebben we in een periode van twee jaar vier heisessies georganiseerd en begeleid om te komen tot nieuwe plannen. Hoogtepunt was de transitie naar een agile werkwijze. Met de ABC of ICT simulatiegame wisten we de werkrelatie tussen IT en de businessonderdelen te verbeteren.

Voor ITSM-specialist Paphos Group – daarna Quint en nu Eraneos geheten – hebben we bij diverse IT Service Management implementaties met succes het Management of Change (MoC) facet gemanaged. Met onze succesvolle MOC4IT-aanpak hebben we de communicatie, gebruikersacceptatie en -training gemanaged: op tijd en binnen budget!

Bij AkzoNobel hebben we de acceptatie van een wereldwijde IT Service Management implementatie gemanaged. Dit betrof de uitrol van ServiceNow en onderliggende ITIL werkprocessen. We hebben in 8 talen communicatie- en opleidingsmateriaal ontwikkeld en i.s.m. een team van lokale champions uitgerold. De implementatie was op tijd en binnen budget afgerond.

We hadden een actieve rol in ING’s Agile Scrum team dat een nieuwe integrale testomgeving had ontwikkeld en bankbreed moest worden gebruikt. Onze bijdrage bestond uit een communicatieaanpak, communicatieproducten, promotieactiviteiten en begeleiding van medewerkers bij de uitrol. Ook onze communicatieproducten hebben we samen met het scrumteam geheel agile ontwikkeld en spraken onze sprintdemo’s tot de verbeelding door de inzet van pakkende communicatie.

Het SMILE project bij equensWorldline was gericht op de uitrol van ITSM-processen en tool in Nederland, Duitsland en Italië. BePresent heeft de projectcommunicatie gemanaged in de aanloop naar, tijdens en na de uitrol. Dit vergde de ontwikkeling van communicatieproducten in 3 talen en advies aan lokale implementatieteams.

Voor het testmanagementbedrijf EntrD hebben we de ontwikkeling van commerciële webcontent begeleid. Dankzij onze materiekennis kon de website in korte tijd worden gelanceerd.

We hielpen ING’s Team Ultra haar datamaskeringsoplossing te promoten bij interne ontwikkelteams. Eerst organiseerden we een missie-workshop om de gezamenlijke teamdoelstelling te bepalen. Daarna volgden de ontwikkeling van promotiemateriaal, workshops voor klanten en een intranetdienst voor gecontroleerde datamaskeringsaanvragen.

Menzis_SMART

Menzis’  IT-organisatie heeft ITIL-werkprocessen geïmplementeerd in ServiceNow. Deze verandering raakte zo’n 400 gebruikers in 3 regio’s. Zij moesten voorbereid worden op de verandering, opgeleid en nazorg ontvangen. BePresent heeft de projectcommunicatie en de organisatorische borging op meerdere niveaus gemanaged.

ING logo - BePresent

Voor ING’s Service Delivery Program heeft BePresent de uitrol van een universal CMDB voor 2000 medewerkers in 8 divisies gemanaged. Dit betrof de ontwikkeling en uitvoering van het implementatieplan, communicatie en training gericht op het tijdig informeren en opleiden van de gebruikers.


In opdracht van de IT-directie heeft BePresent een campagne ontwikkeld om de relatie met de gebruikersorganisatie binnen het ziekenhuis een positieve impuls te geven. We hebben diverse heikele knelpunten opgelost onder andere door verbetering van de communicatie en het verwachtingsmanagement vanuit de IT-afdeling.

We adviseerden Loyall ICT bij het schrijven van hun strategisch groeiplan. Hiervoor wendden we onze marketingkennis aan binnen de ICT-wereld. Binnen enkele weken was een overtuigend plan gereed waarmee de aandeelhouders akkoord gingen. Tijdens het ontwikkelproces werden al de eerste verbeteringen gerealiseerd.

We gaven communicatieadvies en coaching aan medewerkers van het meerjarige veranderprogramma e-Customs. Centraal doel was het borgen van de grote veranderingen op het gebied van douaneprocessen en informatievoorziening zowel binnen de Douane als bij transporteurs in Nederland. Cruciaal was onze rol bij de (crisis)communicatie toen planningen uitliepen.