Steeds meer organisaties ondergaan ‘de digitale transformatie’. Als vanzelfsprekend worden processen, producten en afzetkanalen verregaand gedigitaliseerd. Daardoor ontstaat een grote druk op IT en de IT-professionals. Besef dat een digitaal transformatieproces gaat over cultuurverandering. Dit vergt nieuwe vaardigheden, optimale motivatie en intensieve begeleiding van medewerkers. Dat móet je managen. En niet elke manager is daar goed in. IT-ers al helemaal niet. Je kunt dus wel wat hulp gebruiken.
BESTEED AANDACHT AAN PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

AANDACHT

Er wordt veel verlangd van je IT-medewerkers: De IT-er als allround professional met oog voor de klant, resultaat, collega's en hun persoonlijke wensen.
Ontwikkeling van technische skills is meestal wel geregeld. Ontwikkel ook soft skills, business kennis, deel de strategie en kernwaarden. Dit zijn dé basisvoorwaarden voor goede IT-professionals en resultaten.
Het allerbelangrijkste aandachtspunt? Aandacht! Hoe? Actief coachen...

BePresent - Aandachtsgebieden ontwikkeling IT-professionals
ABC van ICT Wees glashelder Meestal op orde maar... Work-life balance, méér dan een trend Is de manager ook een goede coach? Soft skills = harde succes-factor Ken de doelen van de klant en IT Missie en waarden geven houvast

ABC van ICT

IT loopt keer op keer tegen dezelfde problemen aan. Dikwijls komt het erop neer dat de klant niet tevreden is en zich beklaagt over IT. Door inzicht te geven in de Attitude, Behaviour and Culture van de IT-organisatie, ga je oorzaken herkennen van de klassieke valkuilen van IT én hoe je die kunt omzeilen. Betrek hierbij ook je klanten zodat zij inzicht krijgen in hún bijdrage aan betere IT-producten en diensten.

Wees glashelder

Organiseer glasheldere tweeweg communicatie vanuit IT naar alle stakeholders. Dat zorgt onder andere voor wederzijds begrip, betere IT-producten en diensten en een beter imago van IT.

Communicatie is 'een ding' voor IT-organisaties. Zorg dat je weet wat nodig is en dat je communicatie goed gemanaged wordt. Een coach met verstand van IT en communicatie brengt uitkomst.

Meestal op orde maar...

De ontwikkeling van technische skills en kennis van methodieken is meestal wel goed geregeld. Hoe houd je anders al die snelle ontwikkelingen bij?

Vraag jezelf af of dat genoeg is en wat je nog meer nodig hebt om een nog betere IT-professional te worden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van soft skills. En heb je gedacht een je persoonlijke ontwikkeling: wie wil je zijn, over een jaar, over vijf jaar? En wat heb je daarvoor nodig?

Work-life balance, méér dan een trend

Een goede work-life balance is belangrijker dan ooit!

Work-life balance is de hedendaagse eis die medewerkers aan hun werk stellen, ook binnen de IT-sector. Als die niet gevonden kan worden in jouw organisatie, dan loopt je talent de deur uit. Voorgoed!

Is de manager ook een goede coach?

Heeft de manager voldoende tijd, vaardigheden en (financiële) mogelijkheden om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn medewerkers te ondersteunen? De inzet van een professionele coach biedt uitkomst. Dat hoeft niet veel te kosten, maar levert wel veel voordelen op; professionele en regelmatige begeleiding bij de ontwikkeling van de IT-medewerker, de manager houdt meer tijd over voor klanten, sturing van zijn afdeling en nieuwe ontwikkelingen.

Soft skills = harde succes-factor

Soft skills van de IT-professional zijn als software. Onmisbaar om de hardware goed te laten functioneren.

En er zijn nogal wat soft skills die bijdragen aan betere prestaties: Creativiteit, communicatie, empathie, rapporteren, noem maar op.

Bedenk welke de belangrijkste zijn voor jouw medewerkers en zet serieus in op de ontwikkeling ervan.

Ken de doelen van de klant en IT

Werk vanuit de bedrijfsdoelstellingen van je (interne) klanten. Deze moet je kennen! Zorg dat de IT-doelstellingen daarop aansluiten.

Communiceer de doelstellingen actief naar je medewerkers, toets initiatieven en uitkomsten daaraan. Het effect? Gemotiveerde IT-medewerkers, grip op prioriteiten, betere (bedrijfs)resultaten en tevreden klanten.

Missie en waarden geven houvast

Definieer de missie, visie en strategie én kernwaarden van je IT-organisatie. Een mooie en belangrijke taak van het management. Deel ze vervolgens met alle medewerkers in je organisatie. Expliciet. En leef ze na, straal ze uit. Zeker als managers. "Walk the talk..." Want dat bepaalt in sterke mate de keuze van talent om bij jou te willen (blijven) werken.

INVESTEER IN KENNISONTWIKKELING EN LOYALITEIT

Visie, missie en kernwaarden zijn de belangrijkste redenen voor mensen om bij een organisatie te willen werken. Waaruit blijkt dat die nagestreefd of nageleefd worden?

Als het op managementniveau rommelt, des te meer rommelt het onder in de organisatie. Dat is niet okay voor de medewerkerstevredenheid. Wordt dat opgelost?

“Ons personeelsverloop is te hoog, dat gaan we oplossen!” Verloop is een symptoom, symptoombestrijding is niet de oplossing.

“Al onze medewerkers op de IT-afdeling hebben een Persoonlijk Ontwikkel Programma. Dus wij ondersteunen de ontwikkeling van onze mensen.” Hoe effectief is dat?

Emotionele balans en positieve emoties zijn direct verbonden met productiviteit, creativiteit en effectiviteit. Dat zorgt voor gemotiveerde medewerkers. Of heb je liever tegenwerkers?

Het is okay om fouten te maken. Daar leer je van. Mogen of dúrven mensen fouten te maken in jouw organisatie?

Zelfstandigheid van mensen en geeft ze de ruimte om zelf oplossingen te vinden voor problemen die ze tegenkomen. Hoeveel ruimte geef je ze?

WELKE VRAAG HEB JIJ?

Bel gerust met je vraag. Luisteren kost niets. Samen ontdekken we snel genoeg of we een klik hebben en je kunnen helpen.

Tel.: 06 5111 0090