Teams zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Vaak is er geen tijd voor doordachte aanpassingen. Daar lijdt een team onder. Medewerkers horen te weten welke koers ze moeten varen en waarom. Zonder uitleg zijn ze stuurloos. Hoe krijg je teamleden in de juiste richting en motiveer je ze weer? En hoe zorg je voor een goede teambalans? Met een aantrekkelijke, effectieve aanpak die richting geeft, motiveert, commitment en plezier oplevert.

Geschikt voor (management)teams die:

 • hun missie, visie en strategie willen aanscherpen
 • het functioneren van het team als geheel willen verbeteren
 • een visieplan of toekomstplan willen maken
 • meer motivatie zoeken
 • interne weerstanden als gevolg van veranderingen willen doorbreken
 • de onderlinge verbinding tussen de teamleden willen verbeteren
 • een incentive hebben verdiend en samen iets bijzonders willen doen
 • knelpunten binnen het team willen benoemen en oplossen
 • het werkplezier willen bevorderen
 • ideeën voor nieuwe producten of diensten willen uitwerken
 • andere wensen hebben dan hier genoemd…

Een team goed laten functioneren vergt duidelijke doelstellingen en een heldere taakverdeling. Dit vormt de basis van de aanpak, daarmee gaan we samen aan de slag. Op basis van de vraag richten we een maatwerkprogramma in. Dit bestaat uit een voorbereiding, een of meerdere gezamenlijke sessies en een conclusie met evaluatie. Afhankelijk van de problematiek die we gaan oplossen, bieden we naderhand ook nazorg op team- of op individueel niveau. Mogelijk dat we een extra coach erbij betrekken.

Er wordt gezorgd voor een sfeer waarin elk teamlid zich veilig voelt. Dat is nodig voor openheid en eerlijke feedback. De opdrachten zijn gericht op het verduidelijken van de teamdoelstellingen, hoe deze gerealiseerd kunnen worden en wie welke rol met bijbehorende taken krijgt. De aanpak bestaat bovendien uit een mix van serieuze inhoudelijke opdrachten en creatieve – en outdoor activiteiten. Bijvoorbeeld een schilder/beeldhouw-workshop waarin je je eigen toekomst leert uitbeelden. Tevens behoort een weidetocht (wandeltocht) tot de mogelijkheden. Daarmee krijg je inzicht in de kwaliteiten van je teamleden.

De opdrachten geven inzicht in eigen kunnen en dat van de individuele teamleden. Uitkomsten kunnen confronterend zijn, want ook verbeterpunten komen aan bod. Daar gaan we ter plekke mee aan de slag of maken duidelijke afspraken over verbeteringen. Want niet alles laat zich gelijk oplossen. We sturen vooral op de teambalans zodat teamresultaten gaan verbeteren.

Mogelijkheden voor ontspanning en samenwerking als onderdeel van je teambuildingsessie, zoals:

 • Weidetocht; een wandeltocht door het Friese terpenlandschap waarmee je inzicht krijgt in de kwaliteiten van je teamleden
 • Waddentocht; samen een avontuur beleven tijdens een wandeltocht over kwelders en delen van de Waddenzeebodem
 • Kweldertocht; gezamenlijke kennismaking met de schitterende buitendijkse natuur van de kwelders en Waddenzeekust
 • Kerkenpad; gezamenlijk bezoek aan eeuwenoude kerkjes en een Boeddhistische stupa in noordoost Friesland voor verrassende gesprekken en inzichten
 • Leeuwarder stadsspeurtocht; competitieve wandeltocht met opdrachten door de hoofdstad van Friesland
 • Schilderworkshop; onder leiding van een kunstschilder je toekomst uitbeelden
 • Beeldhouwworkshop; onder leiding van een beeldhouwer je droom uitbeelden
 • Graffitiworkshop; blijvende street art die uitdrukking geeft aan de teamdoelstellingen – mooie herinnering voor op de werkplek
 • Bezoek aan een moderne melkveehouderij; kennismaken met de symbiose tussen mens en dier
 • en meer…

Geen Heisessie in een businesshotel maar een Terpsessie in en rondom Terpboerderij Stilleven. In de ambiance van deze eeuwenoude gerestaureerde boerderij en een elfde-eeuws kerkje bovenop de terp van Jannum in noordoost Friesland komen de mooiste dingen uit het team naar boven. Dat zorgt voor een duurzame bonding van de deelnemers. Teamleden krijgen heldere inzichten in de doelstellingen van hun team en in de persoonlijke sterktes en kwaliteiten van elk teamlid. Vervolgens ontdekken ze de optimale rolverdeling binnen het team om gezamenlijk de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. Zonder veel theorie, maar wel met veel praktische zaken en ervaringen waarbij diverse werkvormen de revue passeren. Als vast onderdeel van dit programma gaat het team een Weidetocht lopen waarin ze existentiële onderwerpen bespreken met verrassende uitkomsten. Tijdens deze wandeltocht is een ontmoeting met je basale waarden en die van je collega’s onvermijdelijk.

De Terpsessie duurt 2 of 3 dagen met overnachting en een culinair arrangement. Nadat we je wensen hebben besproken ontvang je een offerte op maat. De Terpsessie is geschikt voor teams van allerlei organisaties: onderwijs, gemeente, zorginstellingen, bedrijfsleven en nog veel meer. De grootte van de teams kan variëren van 8 tot 16 deelnemers. Vraag naar de mogelijkheden.

Coachingspraktijk BePresent - Teambuilding

Vrijblijvend sparren over je wensen is altijd mogelijk.
Bel 06 5111 0090.