Amper de helft van alle IT-projecten wordt tot een goed einde gebracht. Lees Gartner, Forrester of IDC er maar op na. Zelfs met uitgekristalliseerde projectmanagementmethodieken zoals PRINCE, lukt het nog steeds niet business-IT projecten tot een goed einde te brengen. 70% van deze fouten is te wijten aan slechte communicatie en gebrekkige adoptie van zo’n verandering door de gebruikers.

Hoe dat komt? Door onderschatting van de veranderbereidheid van organisaties. Oftewel, weerstand tegen de verandering onder uw medewerkers. Het menselijke facet – de ‘People-factor’ – in IT-verandertrajecten wordt meestal verwaarloosd. Directie en implementatiemanagers gaan er gemakshalve vanuit dat medewerkers de veranderingen wel zullen accepteren. En zo werkt het dus niet. De medewerker heeft al genoeg aan zijn hoofd, kent het strategische plan niet, is niet overtuigd van de noodzaak, is verandermoe en ziet niet in wat zijn rol in het proces moet zijn en hoe hij er zelf wijzer van wordt.

 MoC4IT®

BePresent heeft MOC4IT® ontwikkeld, een beproefde, pragmatische aanpak met vaste producten en interventies die grip geven op die people factor bij IT-projecten. Het resultaat? Uw organisatie profiteert werkelijk van de voordelen van het nieuwe systeem, u haalt sneller rendement uit de nieuwe werkprocessen en uw investering loont gegarandeerd.

BePresent_MOC4ITAls u ons de ruimte geeft garanderen wij een geslaagde implementatie! Daarover spreken we harde KPI’s af. Zoals het minimum percentage medewerkers dat al bij het live gaan met het nieuwe systeem kan werken conform de nieuwe werkprocessen. En wat ook belangrijk is: onze ondersteuning in de nazorgfase. Want daarin borgen we de verandering integraal.