Amper de helft van alle IT-projecten wordt tot een goed einde gebracht. Lees Gartner, Forrester of IDC er maar op na. Zelfs met uitgekristalliseerde projectmanagementmethodieken zoals PRINCE, lukt het nog steeds niet business-IT projecten tot een goed einde te brengen. 70% van deze fouten is te wijten aan slechte communicatie en gebrekkige adoptie van zo’n verandering door de gebruikers.

BePresent heeft MOC4IT® ontwikkeld, een beproefde, pragmatische aanpak met vaste producten en interventies die grip geven op die people factor bij IT-projecten. Het resultaat? Uw organisatie profiteert werkelijk van de voordelen van het nieuwe systeem, u haalt sneller rendement uit de nieuwe werkprocessen en uw investering loont gegarandeerd. Als u ons de ruimte geeft garanderen wij een geslaagde implementatie! Daarover spreken we harde KPI’s af. Zoals het minimum percentage medewerkers dat al bij het live gaan met het nieuwe systeem kan werken conform de nieuwe werkprocessen. En wat ook belangrijk is: onze ondersteuning in de nazorgfase. Want daarin borgen we de verandering integraal.

Aanpak met vaste producten en interventies

  • doelstellingen: visie, missie en strategie
  • stakeholder & change readiness assessment
  • project governance structuur en afspraken
  • communicatieplan, opleidingsplan
  • actieve communicatie naar stakeholders
  • informatiepakket & informatieportaal
  • happiness metingen projectteam & eindgebruikers
  • interventies, zoals serious gaming
  • go live plan & support
  • borging en continuous service improvement