Perceptie voedt reputatie, vice versa. Hetzij door eigen ervaring of van horen zeggen, een positieve perceptie van IT is veel waard. Het betekent vertrouwen in IT, een driver voor samenwerking en business development. Helaas komt vertrouwen te voet en gaat te paard. En als je ’t eenmaal kwijt bent, moet je dus verrekte goed je best doen om het terug te winnen.

IT kan en moet meer energie steken in z’n reputatie. Dit geldt in het algemeen en voor veel organisaties in het bijzonder. Beursgenoteerde ondernemingen hebben investor relations mensen in dienst die de reputatie van het bedrijf bewaken. Dat is alles wat ze doen. Omdat ze begrijpen dat beleggers hun aandelen alleen zullen kopen bij de gratie van transparantie en vertrouwen. IT zou iets dergelijks ook moeten hebben. Maar de meeste IT-ers hebben van nature nou eenmaal weinig met communicatie. Daarom bieden wij hulp!

posITive perceptions

Ons uitgebreide programma voor duurzame verbetering van IT’s klantbeleving. We vinden de oorzaken van het imagoprobleem en uitdagingen van de IT-organisatie. Dan maken we een verbeterplan. Samen en onder onze begeleiding voeren we stap voor stap verbeteringen door.We leren IT moderne marketing tactieken (4C aanpak) toe te passen en hoe ze aansluiting vinden bij de wensen van de business. We leren beide elkaars wensen en mogelijkheden te begrijpen en voeren een proces in voor communicatie en managementinformatie gericht op kwaliteit van de dienstverlening, kostenbeheersing en klanttevredenheid.We focussen op quick wins en parallel werken we samen aan duurzame verbeteringen. We meten voortdurend de effecten van onze interventies en of KPI’s worden gehaald. Indien nodig ontwerpen we nieuwe interventies. Wanneer we klaar zijn, hangt mede af van waar de IT-organisatie nu staat en hoe snel de organisatie de interventies kan absorberen.

Gegarandeerd resultaat!

Wij garanderen snel resultaat kort na onze eerste ingrepen. Na afronding beschikken IT-medewerkers over goede kennis van hun klanten en hun behoeften, is de manier van samenwerking helder en werken zij servicegericht. Klanten begrijpen de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen als verantwoorde IT-gebruikers. Deze veranderingen dragen rechtstreeks bij aan het vertrouwen in en een betere reputatie van IT en aan de algehele bedrijfsresultaten.

communicatie- en samenwerkingsprogramma’s

Begin met het IT reputatie analyse programma (IT rap). Daarmee evalueren we het huidige imago en de onderliggende oorzaken. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we een roadmap met verbeteringen die we samenstellen uit communicatieproducten en interventies uit het sell IT en customer (ob)session programma. Mogelijk dat we voorstellen om deze programma’s volledig uit te voeren. Indien nodig komen we ook met verbetervoorstellen voor de IT service management activiteiten.IT rap is een doorlopend traject en eindigt pas als je vindt dat IT’s reputatie het gewenste niveau heeft bereikt en kan vasthouden. Het is als een Deming-wiel dat voor die duurzame verbetering van IT’s reputatie zorgt.

Dit is het outside-in communicatieprogramma dat je klanten WOW-momenten bezorgt. We verbeteren IT’s algemene, bilaterale en operationele tweeweg communicatie. We zorgen dat klanten tijdig en effectief voorzien worden van relevante communicatie, betere sturingsinformatie en beter begrip van IT krijgen. Check hier voor meer…

customer (ob)session is een programma dat IT en klanten de ogen opent, wederzijds begrip creëert en het vertrouwen in IT verbetert. Op basis van de 4 marketing C’s leren we IT-management en medewerkers vaardigheden om beter met klanten te communiceren, samen te werken en servicegericht te opereren. Kijk hier voor mee info… 

InTo service is een aanvullend programma om je IT-dienstverlening te beoordelen en te verbeteren. Inderdaad, in tegenstelling tot gewone marketing en communicatiebureaus, brengen we ook veel ervaring in op het gebied van IT service management, het kneden van winning teams en leiderschapontwikkeling. Op basis van de IT-strategie stellen we een verbeterroadmap op voor de service delivery activiteiten, klantgerichtheid, het verbeteren van teamprestaties en het leveren van waardediensten.

Misschien heb je de eerste stappen op het IT self service pad al gezet en denk je nu: hoe wordt dat echt een succes? Laten we praten over de kritische succesfactoren en je helpen de ideeën en een haalbaar stappenplan uit te werken voor de geleidelijke ontwikkeling van IT self service. Kijk maar eens…

BePresent-posITive-perceptions-star