De goede dingen doen…
Reputatiemanagement voor IT: damage control of succesfactor?
1 maart 2020
IT: kom op! Vooral voor jezelf…
1 mei 2020

De goede dingen doen…

De goede dingen doen en die dingen goed doen. Dé uitdaging voor elke IT-manager. Communicatie biedt nieuwe kansen…

door Jan Massier

Beste IT-manager, beste CIO, hoe vaak dacht u al om uw IT-operatie anders, beter te doen? U heeft waarschijnlijk een lijstje met ‘dingen’ die u anders, beter wilt organiseren. Bijvoorbeeld om die steeds groter wordende vraag van uw ‘klanten’ en de toenemende complexiteit van IT het hoofd te kunnen bieden. En vaak ook nog binnen de beperkte budgettaire kaders en stevige KPI’s omtrent klanttevredenheid.

Laatst nog hoorde ik weer zo’n voorbeeld van een geïrriteerde IT-manager die zich afvroeg waarom hij alsmaar bedolven werd onder klantvragen over nieuwe IT-oplossingen en dat elk verzoek de hoogste prioriteit had. “Ik kan het gewoon nooit goed doen, want alles moet gisteren klaar…“, klonk zijn verzuchting. “Weet jij hier het antwoord op?”, vroeg hij mij. “Nee”, zei ik, “maar ik heb wel een antwoord…”

Als communicatiemanager in de IT heb ik legio vergelijkbare voorbeelden gezien. Er heerst namelijk veel onwetendheid en onbegrip over de (on)mogelijkheden van de IT-afdeling. Daarbovenop komt de vaak negatieve perceptie van IT die als een vicieuze cirkel werkt: omdat IT een slecht imago heeft, kan zij het nooit goed doen. Vooroordelen en hearsay doen de rest. Met het alsmaar toenemende belang en de afhankelijkheid van IT is dit gewoon een enorm bedrijfsrisico! Nog beter je best doen om aan alle verwachtingen te voldoen levert niets op als je de communicatie niet verbetert!

Klantgerichte tweewegcommunicatie moet een integraal onderdeel worden van de dagelijkse IT-activiteiten. Dat begint bij uw IT-jaarplan. Vraag uw klanten – proactief en in begrijpelijke taal – wat zij willen, wat écht prioriteit heeft en waarom. Draag dat plan vervolgens uit. Voeg daar ook aan toe wat de missie en belofte is van de IT-afdeling, zodat u altijd kunt terugvallen op gemaakte afspraken en gestelde verwachtingen. Want dan kunt u ook – zonder nadelige gevolgen – ‘nee’ verkopen: dé basis om eindelijk de goede dingen te doen en die goed te doen!

Organiseer uw communicatie, als eerste stap op weg naar een respectvolle relatie met uw klanten. Dit vergt een structuur die cruciaal is voor het blijvend kweken van wederzijds begrip, scheppen van juiste verwachtingen en toename van het vertrouwen in IT. En die uw reputatie en die van uw afdeling helpt en beschermt. Zorg er dan wel voor dat u daarvoor de juiste expertise inzet, want communicatie is een vak. Zo kunt u laten zien dat IT er zeker toe doet en respectvol bejegend mag worden. Dat is wat IT verdient en wat de organisatie nodig heeft. Zeker in deze tijd van toenemende complexiteit en hoog verandertempo.

IT-managers die dergelijke irritaties herkennen raad ik ook aan om “The Phoenix Project” te lezen. Daarin vindt u een goede verklaring voor dat onbegrip. En ook dat er niet zoiets bestaat als ‘het antwoord’ daarop. Door de heersende onwetendheid en onbegrip over IT op te lossen kom je een heel eind. Daarbij is één ding zeker: het begint en eindigt met communiceren. Niet elke IT-manager is daar goed in. Goede IT-managers in elk geval wel. U vindt hun namen op award winners lijstjes. Dat uw naam er op een dag ook op staat, wens ik u zeker toe.

Jan Massier is een IT professional met brede marketing & communicatie ervaring. Als communicatie-expert ondersteunt en beschermt hij IT-managers bij de uitvoering van hun complexe taken. m +31 (0)6 5111 0090 linkedin_logo_Jan Massier

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

%d bloggers liken dit: