De goede dingen doen in 2017
Mannetjesmaker in de IT
17 juni 2017
Net Promoter Score: hoe blij zijn je klanten écht?
17 juli 2017

De goede dingen doen in 2017

De goede dingen doen en die dingen goed doen… Dé uitdaging voor elke IT-leider.2017 biedt nieuwe kansen.

door Jan MassierBeste IT-leider, CIO, IT-manager,Ik wens u een goed, gezond en gelukkig 2017. Privé en zakelijk. Een nieuw jaar betekent vaak nieuwe kansen om dingen anders, beter te doen. Sterker nog, de meeste mensen nemen zich dat openlijk voor. In de complexe IT-wereld is dat niet anders. U heeft waarschijnlijk ook een lijstje met ‘dingen’ die u anders, beter wilt organiseren. Bijvoorbeeld om die steeds groter wordende vraag van uw ‘klanten’ en de toenemende complexiteit van IT het hoofd te kunnen bieden. En vaak ook nog binnen de beperkte budgettaire kaders en stevige KPI’s omtrent klanttevredenheid.Laatst nog hoorde ik weer zo’n voorbeeld van een geïrriteerde IT-manager die zich afvraagt waarom hij bedolven blijft worden met klantvragen over nieuwe IT-oplossingen en dat elke verzoek de hoogste prioriteit heeft. “Ik kan het gewoon nooit goed doen, want alles moet gisteren klaar…“, klonk zijn verzuchting. “Weet jij hier het antwoord op”, aldus de vraag aan mij. “Nee”, zei ik, “maar ik heb wel een antwoord…”Als communicatiemanager in de IT heb ik legio vergelijkbare voorbeelden gezien. Er heerst namelijk heel veel onwetendheid en onbegrip over de (on)mogelijkheden van de IT-afdeling. Daarbij komt nog de algemene negatieve perceptie van IT die als een vicieuze cirkel werkt: omdat IT een slecht imago heeft, kan zij het nooit goed doen. Vooroordelen en hearsay doen de rest. Met het toenemende belang en de afhankelijkheid van IT is dit gewoon een enorm bedrijfsrisico!Nog beter je best doen om aan alle verwachtingen te voldoen levert niets op als je de communicatie niet verbetert! Klantgerichte tweeweg communicatie moet een integraal onderdeel van de dagelijkse IT-activiteiten zijn. Dit begint bij je IT-jaarplan. Vraag je klanten – proactief en in begrijpelijke taal – wat zij willen, wat écht prioriteit heeft en waarom. Draag dat plan vervolgens uit. Voeg daar ook aan toe wat de missie en belofte is van de IT-afdeling, zodat je altijd kunt terugvallen op gemaakte afspraken en gestelde verwachtingen. Want dan kun je ook – zonder nadelige gevolgen – ‘nee’ verkopen, dé basis om eindelijk de goede dingen te doen en die goed te doen!Dus, organiseer je communicatie als eerste stap op weg naar een respectvolle relatie met je klanten. Dit vergt een structuur die cruciaal is voor het blijvend kweken van wederzijds begrip, scheppen van juiste verwachtingen en toename van het vertrouwen in IT. En die jouw reputatie en die van je afdeling helpt en beschermt. Zorg er dan wel voor dat je daarvoor de juiste expertise inzet. Ook ‘communicatie’ is een vak. Zo kun je laten zien dat IT er zeker toe doet en respectvol bejegend mag worden. Dat is wat IT verdient en wat de organisatie nodig heeft. Zeker in deze tijd van toenemende complexiteit en hoog verandertempo.IT-leiders die dergelijke irritaties herkennen raad ik ook aan om “The Phoenix Project” te lezen. Daarin vind je een goede verklaring voor dat onbegrip. En ook dat er niet zoiets bestaat als ‘het antwoord’ daarop. Vaak vergt het oplossen van onwetendheid en onbegrip een reeks veranderingen die je moet doorvoeren. Maar één ding is zeker: het begint en eindigt met communiceren. Niet elke IT-leider is daar goed in. Goede IT-leiders in elk geval wel. Je vindt hun namen in de lijstjes met award winners. Dat wens ik u ook toe voor 2017.

Jan Massier is een IT professional met brede marketing & communicatie ervaring. Als communicatie-expert ondersteunt en beschermt hij IT-leiders bij de uitvoering van hun complexe taken. m +31 (0)6 5111 0090 linkedin_logo_Jan Massier

%d bloggers liken dit: