Teams zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Vooral in de IT-wereld. Vaak is er geen tijd voor doordachte aanpassingen. Daar lijdt een team onder. Medewerkers horen te weten welke koers ze moeten varen en waarom. Zonder uitleg zijn ze stuurloos. Hoe krijg je leden van een (project)team in de juiste richting? Hoe zorg je voor een goede teambalans? Met een aantrekkelijke, effectieve aanpak die richting geeft, motiveert, commitment en plezier oplevert.

Geschikt voor ontwikkel-, project- en managementteams die:

 • hun missie, visie en strategie willen bepalen
 • het teamfunctioneren willen verbeteren
 • een visie of toekomstplan willen maken
 • motivatie zoeken
 • interne weerstanden willen doorbreken, bijv. na veranderingen
 • de onderlinge verbinding of communicatie willen verbeteren
 • een incentive hebben verdiend en samen iets bijzonders willen doen
 • knelpunten binnen het team willen opsporen, benoemen en oplossen
 • het werkplezier willen bevorderen
 • ideeën voor nieuwe producten of diensten willen uitwerken
 • andere wensen hebben…

Een team goed laten functioneren vergt duidelijke doelstellingen en een heldere taakverdeling. Daarmee gaan we samen aan de slag. Op basis van de vraag richten we het programma in. Dit bestaat uit een voorbereiding, een of meerdere gezamenlijke resultaatsessies en een conclusie met evaluatie. Afhankelijk van de problematiek die we gaan oplossen, bieden we naderhand ook nazorg op team- of op individueel niveau, bijvoorbeeld door coaching.

We zorgen voor een sfeer waarin elk teamlid zich veilig voelt. Dat is nodig voor openheid en eerlijke feedback. De opdrachten zijn gericht op het verduidelijken van de teamdoelstellingen, hoe deze gerealiseerd kunnen worden en wie welke rol met bijbehorende taken krijgt. De aanpak bestaat bovendien uit een mix van inhoudelijke opdrachten en creatieve of outdoor activiteiten. Bijvoorbeeld een schilder/beeldhouw-workshop waarin je je eigen toekomst leert uitbeelden. Of een weidetocht waar je inzicht krijgt in de kwaliteiten van je teamleden.

De opdrachten geven inzicht in eigen kunnen en verbeterpunten van de individuele teamleden en teambalans. Daar gaan we ter plekke mee aan de slag en maken afspraken over verbeteringen wanneer het niet gelijk opgelost kan worden.

Vraag ons naar de mogelijkheden voor jouw team.

Activiteiten die we kunnen inpassen in teambuilding workshops:

 • Weidetocht; een wandeltocht door het Friese terpenlandschap waarmee je inzicht krijgt in de kwaliteiten van je teamleden
 • Waddentocht; samen een avontuur beleven tijdens een wandeltocht over kwelders en delen van de Waddenzeebodem
 • Kweldertocht; gezamenlijke kennismaking met de schitterende buitendijkse natuur van de kwelders en Waddenzeekust
 • Kerkenpad; gezamenlijk bezoek aan een eeuwenoude kerkje of een Boeddhistische stupa in noordoost Friesland voor verrassende gesprekken en inzichten
 • Leeuwarder stadsspeurtocht; competitieve wandeltocht met opdrachten door de hoofdstad van Friesland
 • Schilderworkshop; onder leiding van een kunstschilder je doelen leren uitbeelden
 • Beeldhouwworkshop; onder leiding van een beeldhouwer je droom uitbeelden
 • Graffitiworkshop; blijvende street art die uitdrukking geeft aan je teamdoelstelling – goed om op je werkplek op te hangen
 • Bezoek aan een moderne melkveehouderij; kennismaking met de melkrobot en met de symbiose tussen mens, dier en natuur
 • Anders…

Samenwerking en ontspanning vormen de basis voor elke workshop. Een activiteit helpt daarbij. Je leert er veel over jezelf en je collega’s en ontdekt nieuwe mogelijkheden.

Geen Heisessie in een businesshotel maar een Terpsessie in en rondom Terpboerderij Stilleven. In de ambiance van deze monumentale gerestaureerde boerderij en een elfde-eeuws kerkje bovenop de terp van Jannum in noordoost Friesland komen de mooiste dingen uit het team naar boven. Dat zorgt voor een duurzame bonding van de deelnemers. Teamleden krijgen heldere inzichten in de doelstellingen van hun team en in de persoonlijke sterktes en kwaliteiten van elk teamlid. Vervolgens ontdekken ze de optimale rolverdeling binnen het team om gezamenlijk de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. Zonder veel theorie, maar wel met veel praktische zaken en ervaringen waarbij diverse werkvormen de revue passeren. Als vast onderdeel van dit programma gaat het team een Weidetocht lopen waarin ze existentiële onderwerpen bespreken met verrassende uitkomsten. Tijdens deze wandeltocht is een ontmoeting met je basale waarden en die van je collega’s onvermijdelijk.

Een Terpsessie kan uitgebreid worden met een of meerdere overnachtingen. We bieden daarbij op verzoek ook een culinair arrangement aan. De grootte van de teams kan variëren van 8 tot 16 deelnemers. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Teameffectiviteit verbeteren?

Stel heldere doelen, geef duidelijke richting en breng je team in balans. Geef maar aan wat je wilt bereiken en laat ons het werk doen. Bel gerust.

Tel.: 06 5111 0090