Amper de helft van alle IT-projecten wordt tot een goed einde gebracht. Lees Gartner, Forrester of IDC er maar op na. Zelfs met uitgekristalliseerde projectmanagement methodieken en frameworks lukt het nog steeds niet de meeste business-IT projecten tot een goed einde te brengen. 70% van deze fouten is te wijten aan slechte communicatie en gebrekkige adoptie onder gebruikers.

BePresent heeft MOC4IT® ontwikkeld en succesvol toegepast bij vele IT-initaitieven. Een pragmatische aanpak met vaste producten en interventies die grip geven op de People Factor bij IT-projecten. Het resultaat? Jouw organisatie gaat effectief de voordelen van het nieuwe systeem benutten, je haalt sneller rendement uit nieuwe werkprocessen. Met andere woorden, je investering gaat écht lonen. Als je ons de ruimte geeft garanderen wij een geslaagde implementatie! Daarover maken we concrete afspraken, zoals het percentage medewerkers dat bij de live-gang met het nieuwe systeem kan werken. En niet te vergeten: onze ondersteuning in de nazorgfase. Want daarin borgen we de verandering integraal, inclusief een continue verbetercyclus.

BePresent’s MoC4IT aanpak en toolset is gebaseerd op John Kotter’s verandermodel

Aanpak met vaste producten en interventies

  • doelstellingen: visie, missie en strategie
  • stakeholder & change readiness assessment
  • project governance structuur en afspraken
  • communicatieplan, opleidingsplan
  • actieve communicatie naar stakeholders
  • informatiepakket & informatieportaal
  • happiness metingen projectteam & eindgebruikers
  • interventies, zoals serious gaming
  • go live plan & support
  • borging en continuous service improvement