Menzis SMART

Menzis’ IT-organisatie heeft ITIL-werkprocessen geïmplementeerd in Servicenow. Deze verandering raakte zo’n 400 gebruikers in 3 regio’s. Zij moesten voorbereid worden op de verandering, opgeleid en nazorg ontvangen.

BePresent heeft in nauwe samenwerking met Paphos Group de projectcommunicatie en de organisatorische borging op meerdere niveaus gemanaged. Daarbij zijn interventies gepleegd o.a. door middel van serious games (business simulaties, zoals Apollo 13 en Attitude, Behaviour, Culture workshops) om bewustwording en benodigde veranderingen op gang te helpen.Met de betrokken projectleden werd eerst de projectnaam SMART (Service Management Aanpak Resultaatgericht en Transparant) bedacht, die in de verdere communicatie als blikvanger werd toegepast.De organisatorische implementatie gebeurde in nauwe samenwerking met de overall projectleider en stuurgroep. Door de inzet van PULSE4Implementations werd bovendien inzage verschaft in de adoptiebereidheid van de organisatie en werden mitigerende acties uitgevoerd om gericht op het doel af te gaan. In de loop van het project heeft BePresent ook het algemene projectmanagement op gepakt i.v.m. uitval van de toenmalige projectmanager.Het project werd op tijd opgeleverd en feestelijk afgesloten met een graffiti workshop.BePresent-Menzis-ref-case

aantal communicatie deliverables voor SMART

Over BePresent

Wij zijn een specialistisch en innovatief communicatiebureau met verstand van IT. We helpen IT-organisaties hun diensten en opbrengsten te verbeteren met marketing, (project) communicatie, coaching. Wij zorgen dat IT (weer) een positief imago krijgt en aan de verwachtingen van hun klanten en organisatie voldoet. Maak ook kennis met de verrassende effecten van onze diensten. Neem snel contact op.

Jouw businesscase

Als je serieus nadenkt over de meerwaarde van een beter imago van je IT-afdeling, je eigen reputatie als IT-leider, betere samenwerking met klanten en minder fouten in de operatie, wat is dan je businesscase?

En... waar wacht je nog op?

Back to Top