Isala klinieken

Bij Isala klinieken werd vanwege het toenmalige beleid de IT-afdeling verzelfstandigd. Daardoor ontstond een formele, commerciële relatie tussen de IT-afdeling en de ziekenhuisorganisatie.

BePresent_IsalaDe klantorganisatie was gewend aan een collegiale opstelling van hun IT-collega’s. De verzelfstandiging leidde tot een formele relatie tussen de IT-afdeling (nu dus leverancier) en de collega’s (nu dus klant). Kosten voor de IT-voorzieningen en diensten werden doorbelast en dat was men niet gewend. De impact was onvoldoende voorzien: de klant werd ontevreden en er ontstond verwijdering tussen hen en de IT-afdeling.In opdracht van het management heeft BePresent een campagne ontwikkeld om de relatie met en het imago van deze IT-leverancier een impuls te geven. Gelijktijdig werd een grote opschoonactie van openstaande IT-verzoeken uitgevoerd. Deze combinatie leidde tot een verbetering van de klanttevredenheid, waarbij ook de IT-medewerkers een positievere werksfeer gingen ervaren als gevolg van de verbeteringen.Enkele deliverables van de imagocampagne:

  • uitleg vragen en advies geven aan klanten met betrekking tot hun IT-behoeften en wensen en het maken van scherpe werkafspraken
  • service desk communicatie verbeteren en opzetten van een webportal met nieuws over storingen en onderhoudsschema’s
  • een webshop inrichten voor het bestellen van standaard IT-voorzieningen
  • account management verbeteren door coaching op klantgerichtheid en verbetering van sales en communicatie middelen
  • ontwerpen en implementeren van een klachtenprocedure
  • knelpunten aan de kant van de klant benoemen met bijbehorend advies voor verbetering
  • transparante klantcommunicatie: impact verduidelijken van hun eisen en het wekken van realistische verwachtingen m.b.t. kosten en levertijd
  • een draaiboek voor gepland onderhoud waarbij grote continuïteitsrisico’s aan de orde zijn
  • parallel hieraan zijn service management processen aangescherpt en is het aantal openstaande verzoeken, incidenten en wijzigingen snel teruggebracht tot overzichtelijke proporties

Over BePresent

Wij zijn een specialistisch en innovatief communicatiebureau met verstand van IT. We helpen IT-organisaties hun diensten en opbrengsten te verbeteren met marketing, (project) communicatie, coaching. Wij zorgen dat IT (weer) een positief imago krijgt en aan de verwachtingen van hun klanten en organisatie voldoet. Maak ook kennis met de verrassende effecten van onze diensten. Neem snel contact op.

Jouw businesscase

Als je serieus nadenkt over de meerwaarde van een beter imago van je IT-afdeling, je eigen reputatie als IT-leider, betere samenwerking met klanten en minder fouten in de operatie, wat is dan je businesscase?

En... waar wacht je nog op?

Back to Top