Equens, project SMILE

Het SMILE project bij Equens was gericht op de uitrol van ITSM-processen & HP Service Manager 9 in Nederland, Duitsland en Italië.

BePresent heeft de projectcommunicatie gemanaged in de aanloop naar, tijdens en onmiddellijk na de uitrol. Dit vergde de ontwikkeling van diverse communicatieproducten:

  • communicatieplan met doelgroep gerichte informatie en een detailplanning,
  • periodieke nieuwsbrieven in de verschillende landstalen,
  • een informatie- en instructiepakket voor Change Agents, managers en eindgebruikers,
  • een centraal informatieportaal op het corporate intranet voor Equens-breed gebruik.

Voor de go-live campagne werden onder andere gimmicks en posters ontwikkeld en werd campagne op het intranet gevoerd. Ook was er aandacht voor celebrations van mijlpalen. Gedurende het project is diverse malen de mate van gebruikersadoptie gemeten waaruit gerichte interventies konden worden afgeleid voor een snellere acceptatie van de veranderingen.

BePresent Equens SMILE case

diverse SMILE communicatieproducten

Over BePresent

Wij zijn een specialistisch en innovatief communicatiebureau met verstand van IT. We helpen IT-organisaties hun diensten en opbrengsten te verbeteren met marketing, (project) communicatie, coaching. Wij zorgen dat IT (weer) een positief imago krijgt en aan de verwachtingen van hun klanten en organisatie voldoet. Maak ook kennis met de verrassende effecten van onze diensten. Neem snel contact op.

Jouw businesscase

Als je serieus nadenkt over de meerwaarde van een beter imago van je IT-afdeling, je eigen reputatie als IT-leider, betere samenwerking met klanten en minder fouten in de operatie, wat is dan je businesscase?

En... waar wacht je nog op?

Back to Top